NGINX

Cho phép hoạc chặn thực thi file PHP trên Nginx Server

3.7 / 5 ( 3 bình chọn ) Khi quản trị website trong điều kiện bình thường thì chúng ta...

Read More

[Fix lỗi] Iframe bị trắng trang – Blank page khi nhúng iframe

3 / 5 ( 2 bình chọn ) Trong quá trình làm cho khách, mình có gặp phải vấn đề...

Read More

Tủy chọn Backup dữ liệu theo tên miền trong HocvpsScript sử dụng Rclone

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Mặc định Bash script chạy backup mà Hocvps chia sẻ để tự...

Read More