Webmaster

Cách sắp xếp và thực thi mã javascript theo ý muốn: DOMContentLoaded vs jQuery.ready vs onload

Tổng quan Các mã Script có thể truy cập và thực thi trên bất kỳ phần tử nào xuất hiện...

Read More

Lỗi không thể cài đặt Hocvps / Vpssim / Vestacp cho VPS của Vultr

Khi mình cài mới Centos cho VPS trên Vultr thì gặp các lỗi như: Không cài được các ứng dụng...

Read More

Cài đặt trình quản lý File cho Vestacp / Vesta File Manager free!

Cài đặt trình quản lý File cho Vestacp / Vesta File Manager free! Cách cài đặt trình quản lý tệp...

Read More

Xung đột Bootstrap.min.css khi sử dụng VestaCP

Đợt vừa rồi mình thử dùng hệ quản trị cho VPS mới được mọi ng trên cả thế giới cũng...

Read More

Cho phép hoạc chặn thực thi file PHP trên Nginx Server

Khi quản trị website trong điều kiện bình thường thì chúng ta chẳng cần quan tâm đến vấn đề chặn...

Read More

Cách nén file zip bằng lệnh SSH

Cách nén một thư mục thành file zip bằng câu lệnh ssh cực đơn giản. Zip một folder trên VPS...

Read More

Backup toàn bộ VPS lên Cloud với Rclone

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức...

Read More

[Fix lỗi] Iframe bị trắng trang – Blank page khi nhúng iframe

Trong quá trình làm cho khách, mình có gặp phải vấn đề khi sử dụng iframe để nhúng trang web...

Read More

Tủy chọn Backup dữ liệu theo tên miền trong HocvpsScript sử dụng Rclone

Mặc định Bash script chạy backup mà Hocvps chia sẻ để tự động backup toàn bộ dữ liệu của VPS...

Read More

Nhóm Array theo biến bằng hàm Foreach trong PHP

Cách nhóm Array theo biến từ Array có sẵn (array cũ) bằng hàm Foreach trong PHP. Đây là một cách thức...

Read More