Webmaster

Cách sắp xếp và thực thi mã javascript theo ý muốn: DOMContentLoaded vs jQuery.ready vs onload

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Tổng quan Các mã Script có thể truy cập và thực thi...

Read More

Lỗi không thể cài đặt Hocvps / Vpssim / Vestacp cho VPS của Vultr

5 / 5 ( 5 bình chọn ) Khi mình cài mới Centos cho VPS trên Vultr thì gặp các...

Read More

Cài đặt trình quản lý File cho Vestacp / Vesta File Manager free!

5 / 5 ( 3 bình chọn ) Cài đặt trình quản lý File cho Vestacp / Vesta File Manager...

Read More

Xung đột Bootstrap.min.css khi sử dụng VestaCP

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đợt vừa rồi mình thử dùng hệ quản trị cho VPS mới...

Read More

Cho phép hoạc chặn thực thi file PHP trên Nginx Server

3.7 / 5 ( 3 bình chọn ) Khi quản trị website trong điều kiện bình thường thì chúng ta...

Read More

Cách nén file zip bằng lệnh SSH

5 / 5 ( 3 bình chọn ) Cách nén một thư mục thành file zip bằng câu lệnh ssh...

Read More

Backup toàn bộ VPS lên Cloud với Rclone

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync...

Read More

[Fix lỗi] Iframe bị trắng trang – Blank page khi nhúng iframe

3 / 5 ( 2 bình chọn ) Trong quá trình làm cho khách, mình có gặp phải vấn đề...

Read More

Tủy chọn Backup dữ liệu theo tên miền trong HocvpsScript sử dụng Rclone

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Mặc định Bash script chạy backup mà Hocvps chia sẻ để tự...

Read More

Nhóm Array theo biến bằng hàm Foreach trong PHP

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Cách nhóm Array theo biến từ Array có sẵn (array cũ) bằng hàm...

Read More