Float & scroll box, bar sử dụng jquery

Chắc hẳn bạn cũng đã thấy trên một số website có những khối đối tượng (box, div…) di chuyển khi ta cuộn (scroll) trang web. Điển hình là các quảng cáo, hay là ngay trên trang web này cũng có, khi bạn cuộn website một chút thì sẽ xuất hiện một menu (top bar) hiển thị những thông tin về bài viết đó.

images

(Scroll box sẽ xuất hiện khi ta kéo trang web)

Bạn có thể xem demo hoạc download file gốc về tham khảo:

Demo:

Floating Box (side bar)
Floating Bar (Top bar) hoạc trực tiếp tại website

Download:

Mediafire

Trả lời