Viết chữ đậm trên google+, định dạng chữ

 Cách viết chữ đậm trên google+ , viết chữ ghạch ngang, chữ nghiêng. Định dạng chữ trên google+

dinh-dang-chu-tren-google-format-text-in-google

Như trên hình là một bài đăng của page đã làm, các bạn thấy đó, các đoạn text đã được định dạng theo : Bôi đậm (bold)  nghiêng (Italic) Và ghạch ngang (Strikethrough).

Cách viết chữ đậm, nghiêng, ghạch ngang trên google+:

  • Bôi đậm: dùng kí tự ‘*’. VD: * Viết chữ đậm trên google+ *  . Kết quả là: Viết chữ đậm trên google
  • Chữ nghiêng: dùng kí tự ‘_’. VD: _ Viết chữ nghiêng trên google+ _  . Kết quả là: Viết chữ nghiêng trên google+
  • Ghạch ngang: dùng kí tự ‘-‘. VD: – Viết chữ ghạch ngang trên google+ –  . Kết quả là: Viết chữ ghạch ngang trên google+
  • Đậm + nghiêng: dùng kí tự ‘*-‘. VD: *- Viết chữ ghạch ngang trên google+ -*  . Kết quả là: Viết chữ đậm nghiêng trên google+

Hãy thử ngay và nói cho tôi biết kết quả thế nào nhé !

(c) HPD Media

Trả lời