Countdown before download [Javascript]

Nếu bạn đang tìm một đoạn mã Javascript để hiển thị thông tin đếm ngược thời gian (countdown) nhằm phục vụ cho website của mình thì đây chính là thứ bạn đang tìm. Đoạn mã Javascipt này có chức năng đếm nùi một khoảng thời gian (do chúng ta định nghĩa cho nó) có thể là 5 giây, 10 giây hay nhiều hơn nữa tùy mục đích sử dụng của bạn!

Countdown before download, wait-to-down

Countdown before download

Code:

Chèn đoạn Javascript này vào nơi phù hợp:

<script type = "text/javascript">
/*author Philip M. 2010*/
var timeInSecs;
var ticker;
var element_id = "countdown" ; //namew of div or object that you want the link to appear in (Div is best)
var link_text = "<a href='https://www.duyhieu.info/'>Hello</a>"; //link location

function startTimer(secs){
timeInSecs = parseInt(secs)-1;
ticker = setInterval("tick()",1000); // every second
}

function tick() {
var secs = timeInSecs;

if (secs>0) {
timeInSecs--;
document.getElementById("countdown").innerHTML = secs;

}
else {
clearInterval(ticker); // stop counting at zero
// startTimer(60); // remove forward slashes in front of startTimer to repeat if required
document.getElementById(element_id).innerHTML = link_text;
}

}
startTimer(60); // 60 seconds
</script>

Đoạn code này dùng để hiển thị:

<span id="countdown" style="style="font-weight: bold;font-size: 30px;""><h3>60</h3></span>

Download source file (Direct link):

https://dhi-code.googlecode.com/files/Countdown.zip

Demo [Countdown before download]:

Trả lời

1 phản hồi

  • Avatar

    Anh ơi, anh có thể viết một bài hướng dẫn chèn hộp chat của uhchat.net vào web được ko ? Em rất muốn chèn vào web một hộp chat mà không cần đăng nhập gì cả giống như vậy. Nhưng em làm theo hướng dẫn mà nó ko hiện lên gì cả. Anh có thể hướng dẫn thủ thuật giống vậy được ko??? Cảm ơn anh trước nha.